Test adı
MARKA TESTİ

Amaç
Endüstriyel toplumlarda ürün çeşitliliği zamanla standartları yüksek olanların kendilerini diğerlerinden ayrıştırmasını gerekli kılmıştır. Bugün hayatımızın değişilmez parçası olan markaların bizi ne kadar yansıttığını bu testle ölçmek istedik. Bakalım marka seçimleriniz ve karakteriniz ne kadar örtüşüyor?

Yönerge
Her soruda lütfen kendinize en yakın hissettiğiniz markayı seçiniz

Ortalama süre
6 DK.